madbir1.co.il
דף הבית אודות שאלות ותשובות צור קשר

הדברת חולדות ועכברים

אם התגלה עכבר – ולא משנה אם הוא חי או מת – בחצר או במטבח, הרי שגם כל החברים שלו ובני המשפחה מסתתרים בקרבת מקום. במקרה כזה חייבים לבצע הדברה נגד עכברים ונגד חולדות, מכיוון שבנוסף לגועל שהם מעוררים, לבגדים שהם מכרסמים ולידיעה שהם שותפים בלילות למזון שבבית הם גם מעבירים מחלות רבות.

כל מי שרוצה לשמור על בריאותו חייב להדביר אותם במהירות. חייבים למנוע את האפשרות שגללי הצואה המזהמים של העכברים יבואו במגע עם בני אדם ושהם לא יאכלו ביסקוויט שעכבר טייל עליו בלילה.

הדברה נגד עכברים והדברה נגד חולדות
נעשות כבר עשרות שנים על ידי המדביר החביב בהנהלת ערן חביב. במהלך ההדברה נגד עכברים וההדברה נגד חולדות ערן חביב יאתר את מקומות המסתור של העכברים. הוא דואג לפזר חומר הדברה שישים קץ לפעילותם. מכיוון שההדברה נגד עכברים ונגד חולדות נעשית גם בתוך הבית מקפיד המדביר החביב להשתמש בשיטות ובחומרים שלא יסכנו את דיירי הבית.
 

בניגוד לעכברים, שמסתתרים בדרך כלל בחורים ובסדקים סמוך לפני האדמה, החולדה מעדיפה לבנות את ביתה במקום גבוה בבית. בנוסף למחלות היא גורמת נזקים בגלל יכולת הכרסום המעולה שלה (חוטי חשמל, צינורות השקיה ועוד). היא מתרבה מספר פעמים בשנה ובכל פעם ממליטה עד עשרה גורים. הגורים עצמם מגיעים לבגרות כשהם בני שלושה חודשים ומתחילים להתרבות. זוג חולדות יכול תוך שנה להקים מושבה שבה כמה מאות צאצאים (!) ולכן חשוב מאוד להרוג אותם כשהם קטנים.

 
הדברה אקולוגית
הדברות תיקנים
הדברת פרעושים
הדברת חולדות ועכברים
ריסוס נגד כיני יונים
הרחקת יונים
ריסוס נגד נמלים
הדברת טרמיטים
הרחקת קיני דבורים
הדברת מסעדות
הדברת מוסדות ובתים
ריסוס לפני אירוע
ריסוס נגד עש
הדברה נגד תולעי עץ